Sider

Om DAK

DAK - Design, arkitektur og kommunikasjon er et etterutdanningsstudie mest rettet mot lærere i formgivningsfag.
Emnet for høstsemesteret 2010 er Digital kunst, kultur og kommunikasjon
Om studiet.
Lenke til Studieplan.