Sider

torsdag 30. september 2010

Stoff å hente på Masterbloggen

Masterbloggen er en blogg hvor masterstudenter presenterer og legger ut sine oppgaver.

Disse oppgavene har temaer som er aktuelle for oss på DAKstudiet:

Vil læreboka dø?
Forfatter: Ingunn Holmstad Haukeland
Originaltittel: Lærebokas usikre framtid. En studie av brytningen mellom lærebok og digitale læringsressurser i skolepolitikken, pedagogikken og forlagene
Universitet: Pedagogikk. Universitetet i Oslo

Visuell læring.
Forfatter: Nina Lysbakken
Originaltittel: Visuell læring
Universitet: Master i design, visuell kommunikasjon. Kunsthøgskolen i Bergen

Steven Johnson - Where Good Ideas Come From


Ny bok fra Steven Johnson - han med Everything Bad is Good for You.